<wbr id="blafk"></wbr>
<wbr id="blafk"></wbr>
<nav id="blafk"></nav><sub id="blafk"><listing id="blafk"></listing></sub>
 • <nav id="blafk"><code id="blafk"></code></nav>
 • <nav id="blafk"></nav><center id="blafk"><em id="blafk"></em></center>

   U?atwiony dost?p ma znaczenie

   ?

   VMware dok?ada starań, aby produkty i technologie VMware by?y ?atwiej dost?pne dla osób z niepe?nosprawno?ciami. Aby spe?ni? wymogi okre?lone w sekcji 508 przyj?tej w Stanach Zjednoczonych ustawy o rehabilitacji, w poni?szych dobrowolnych deklaracjach dost?pno?ci produktu (VPAT) opisano funkcje u?atwień dost?pu zawarte w produktach VMware.

   Deklaracje VPAT dotycz?ce produktów VMware?Datacenter
   Deklaracje VPAT dotycz?ce produktów VMware?na pulpicie
   日本大香蕉